Đăng ký sang tên trong tỉnh Đăng ký sang tên trong tỉnh

  • Đăng ký sang tên xe ô tô trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Đăng ký sang tên xe ô tô trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nội dung hướng dẫn

Tải về
ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Đối tượng áp dụng: Sang tên xe đã đăng ký trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe.
d) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
đ) Chứng từ lệ phí trước bạ.
e) Biển số (đối với xe biển loại 3,4 số hoặc khác hệ biển).
Bước 2: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe, nơi chủ xe
cư trú hoặc có trụ sở.
Bước 3: Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; Trường hợp xe đã đăng ký biển loại 3,4 số hoặc khác hệ phải đổi biển số thì thực hiện bấm nút cấp biển số.
Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận biển số (nếu có).
Bước 5: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.