Dang Ky Cai Tao Doi Cap Dang Ky Cai Tao Doi Cap

  • Đổi, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Hướng dẫn

Nội dung hướng dẫn

Tải về
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
1. Đối tượng áp dụng:
Xe cải tạo; thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách hoặc xe
đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc đổi
giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định hiện hành; Biển số bị mờ, hỏng.
2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ Hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe (trường hợp đổi đăng ký xe hoặc đổi biển số xe hoặc xe đã đăng ký loại biển 3,4 số hoặc khác
hệ).
d) Chứng từ cải tạo (trường hợp xe cải tạo).
Bước 2:
Nộp hồ sơ xe tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở; đối với xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn thì phải mang xe đến để kiểm tra.
Bước 3:
Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; đối với xe đã đăng ký loại biển 3,4 số hoặc khác hệ thì thực hiện bấm nút cấp biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định.
Bước 4:
Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận Biển số (nếu có).
Bước 5:
Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
1. Đối tượng áp dụng:
Xe đã đăng ký bị mất Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc bị mất Biển số xe
2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ Hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Biển số (đối với trường hợp xe đã đăng ký loại biển loại 3,4 số hoặc khác hệ biển)
Bước 2:
Nộp hồ sơ xe tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (Không phải mang xe đến).
Bước 3:
Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; đối với trường hợp xe đã đăng ký loại
biển 3,4 số hoặc khác hệ  thì bấm nút cấp biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định.
Bước 4:
Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận Biển số (nếu có).
Bước 5:
Đến ngày ghi trong Giấy hẹn, đến Cơ quan đăng ký xe nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.