Moto Dang Ky Chuyen Den Moto Dang Ky Chuyen Den

  • Đăng ký xe mô tô từ tỉnh khác chuyển đến

Nội dung hướng dẫn

Tải về
ĐĂNG KÝ XE TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN

1. Đối tượng áp dụng: Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a)  Giấy tờ của chủ xe
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
d) Chứng từ lệ phí trước bạ.
đ) Phiếu sang tên di chuyển.
e) Giấy khai sang tên, di chuyển.
f) Hồ sơ gốc của xe.
Bước 2: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe, nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở.
Bước 3: Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định.
Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận Biển số.
Bước 5: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.