Đăng Ký Mới Đăng Ký Mới

  • Đăng ký, cấp biển số xe ô tô

Nội dung hướng dẫn

Tải về
ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE

1. Đối tượng áp dụng:
Đăng ký lần đầu tại Việt Nam đối với xe nhập khẩu; sản xuất, lắp ráp; tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc xe đã đăng ký biển số quân sự nay bán thanh lý ra dân sự.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai đăng ký xe (in từ Hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
d) Chứng từ lệ phí trước bạ.
đ) Chứng từ nguồn gốc của xe.
Trường hợp xe đã đăng ký biển số quân sự nay bán thanh lý ra dân sự thì hồ sơ xe phải có thêm Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận xe đã được Bộ Quốc phòng cho phép bán ra dân sự do Cục trưởng Cục Quản lý xe máy ký, đóng dấu (cấp cho từng xe); Giấy khai sang tên, di chuyển.
Bước 2: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở.
Bước 3: Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định;
Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính, nhận biển số.
Kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.
Bước 5: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.