Đăng ký sang tên di chuyển ngoài tỉnh Đăng ký sang tên di chuyển ngoài tỉnh

  • Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Nội dung hướng dẫn

Tải về
SANG TÊN, DI CHUYỂN XE NGOÀI TỈNH

1. Đối tượng áp dụng: Sang tên, di chuyển xe đã đăng ký đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định.
a) Giấy tờ của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.
b) 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (in từ hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
Chú ý: Mục “ký, đóng dấu ( nếu là cơ quan, tổ chức) của chủ xe là người đứng tên đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký xe.
d) Biển số xe.
đ) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (trường hợp di chuyển nguyên chủ thì phải có quyết định điều động công tác hoặc sổ hộ khẩu thay chứng
từ chuyển quyền sở hữu.
Bước 2: Nộp hồ sơ xe tại Cơ quan đăng ký xe, nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe (không phải mang xe đến).
Bước 3: Nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định.
Bước 4: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Phiếu sang tên di chuyển, Giấy khai sang tên di chuyển, Hồ sơ gốc, Giấy chứng nhận tạm thời và Biển số tạm thời (nếu có).