Thu Hoi Bien So Thu Hoi Bien So

  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe ô tô

Hướng dẫn

Nội dung hướng dẫn

Tải về
THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

1. Đối tượng áp dụng:  Xe hỏng không sử dụng được;  Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác ; Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam ; Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác ; Xe đăng ký tại khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam ; Xe bị mất cắp, chiếm đoạt; Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành; xe bị cắt hàn số máy, số khung.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
a) Giấy tờ của chủ xe.
b) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (in từ Hệ thống sau khi hoàn thành kê khai).
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe.
d) Biển số xe.
Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải có đơn trình báo (đối với cá nhân) hoặc công văn (đối với tổ chức) và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.
đ) Công văn thông báo của Cơ quan có thẩm quyền (đối với xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe).
e) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp xe bị cắt hàn số máy, số khung.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký xe, nơi đã đăng ký chiếc xe đó. (Không phải mang xe đến).
Bước 3: Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định.
Bước 4: Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.