Trang Chu Trang Chu

{{Header1.DienGiai}}


{{Header2.DienGiai}}

 • 1
  {{Step1.DienGiai}}
 • 2
  {{Step2.DienGiai}}
 • 3
  {{Step3.DienGiai}}
 • 4
  {{Step4.DienGiai}}
 • 5
  {{Step5.DienGiai}}
   Hiện nay, Hệ thống đang thí điểm đối với xe đăng ký tại Phòng Cảnh sát

giao thông Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
   Đối với xe đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố khác hoặc xe mô tô đăng ký tại Công an các quận, huyện sẽ thực hiện trong thời gian tới, đề nghị các cá nhân, tổ chức trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe để kê khai, làm thủ tục đăng ký xe.